Category: Coaching

Categorie: Coaching

Stoppen met roken

Wat is eigenlijk het moeilijkste van stoppen met roken? Is dat echt de nicotine verslaving?…… Ik denk van niet! Het is jouw gedachte en jouw gedrag Wanneer ik mensen coach met stoppen met roken, kijk ik altijd naar andere”verslavingen”, als koffie, alcohol en eetgewoontes én ik vraag altijd naar de eerste sigaretvan de dag.., wanneer […]

Gedragsverandering

Gedragsverandering: Een gezonde leefstijl vraag om een gedragsverandering Maar waar komt ons gedrag vandaan? Gedrag zijn aangeleerde gewoontes welke we al meekrijgen bij de opvoeding: Als normen en waarden, veel regels of juist niet?, veel liefde of niet, wat deed je om waardering te krijgen?) Vervolgens maak je tijdens de puberteit je “eigen” regels.. omdat […]